Traduttore traditore' – att översätta Lacan utan att vara honom trogen

20 april 2024, kl: 15:00

Arr: GFFP - Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys

Välkommen till del två i föreläsningsserien ”Psykoanalys i översättning”. Denna gång med Carin Franzén som gäst. Hon talar under rubriken “’Traduttore traditore’ – att översätta Lacan utan att vara honom trogen”

 

 

Att översätta den franske psykoanalytikern Jacques Lacan till svenska är en sann utmaning. Vissa skulle hävda att det är omöjligt. Hans verk har gett upphov till en febril hermeneutisk aktivitet men också mött starkt motstånd. I sitt föredrag berättar Carin Franzén om sin erfarenhet av att översätta och läsa Lacan och vad det kan innebära i termer av tolkning, missförståelse och förståelse av hans psykoanalytiska teori.

Carin Franzén är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Med sin översättning av Jacques Lacans Psykoanalysens fyra grundbegrepp (Tankekraft, 2015) tillsammans med Mats Svensson samt hennes doktorsavhandling om Julia Kristeva har hon befäst sig som en av Sveriges ledande uttolkare av den franska psykoanalysen.

Tid och plats: Lördag 20 april kl. 15, Göteborgs Litteraturhus.
Entré: 50kr, medlemmar i GFFP går in gratis. Medlemskap kostar 200kr för ett helår och sätts in på bankgiro 442-0303, eller betalas i entrén.


Om föreläsningsserien Psykoanalys i översättning:

Under våren arrangerar vi i GFFP en serie av tre publika föreläsningar och samtal på temat “Psykoanalys i översättning”. Föreläsningsserien handlar om arbetet med att översätta psykoanalytiska texter men även om hur litteratur översätts till psykoanalytiskt tänkande och vice versa. De inbjudna talarna kommer att tala om sina erfarenheter av litteratur och översättningsarbete i mötet med en psykoanalytisk och humanistisk tanketradition.