image | 2 x Release: Helmers vals + Cecilia är på väg

Bokomslagen är illustrerade av Magnus Körner