Musikaliska samtal

30 oktober 2021, kl: 13:00

Arr: Bo Ejeby Förlag

Under en eftermiddag i Göteborg presenterar vi två nyfikna och musikaliskt ackompanjerade samtal:

13.00-14.30 Samtal om biografiskrivande
14.30-15.30 Paus
15.30-17.00 Samtal om improvisation

I samtalet om biografiskrivande medverkar DN:s musikkritiker Martin Nyström, författaren Klas Gustafson samt kulturskribenten Sofia Lilly Jönsson. Samtalet kommer att belysa skiftande synsätt på hur man kan skriva biografier över konstnärer, tonsättare och musiker. De medverkande skribenterna har unika erfarenheter av att skriva om skapare av både populärmusik, jazz, performance, klassisk musik och konstmusik: om Taube, Stenhammar, Zetterlund, Hodell, Riedel m.fl. En bakgrund till samtalen är också de fyra böcker förlaget gett ut av den danske tonsättaren och skribenten Karl Aage Rasmussen: om Glenn Gould, Gustav Mahler, John Cage och Robert Schumann.

I samtalet om improvisation medverkar pianisten Harald Svensson, cembalisten m.m. Andreas Edlund, körledaren Gunnar Eriksson samt violinisten Anna Lindal. Vad innebär det att skapa fritt, och hur påverkar detta oss? Samtalsdeltagarna är mycket erfarna improvisatörer och formulerar sig här kring sitt personliga förhållningssätt till kreativitet i sina respektive musikaliska genrer och liv. Samtalet har beröringspunkter med framför allt två av förlagets böcker: Steven Nachmanovitchs Spela fritt. Improvisation i liv och konst och Derek Baileys klassiker Improvisation.

Dagens båda samtal leds av David Anthin: storyteller, Taube-expert och doktor i litteraturvetenskap. Under dagen kommer vi förhoppningsvis att få improviserade musikaliska illustrationer med några av samtalsdeltagarna och inbjudna musiker. Dessutom bjuder vi på lättare förtäring och dryck under dagen!

Obligatorisk föranmälan: www.trippus.net/musiksamtal30okt
Anmälan öppnar 25 augusti med sista anmälningsdag 26 oktober. Entré: 150 kr

Denna seminariedag arrangeras med anledning av Bo Ejeby Förlags 30-årsjubileum. Missa inte andra halvan av helgens firande: Fredag 29 oktober bjuder vi in till en workshop för körledare och körsångare, ledd av Gunnar Eriksson, Karin Oldgren & Gunno Palmquist. Dagen avslutas med presentation samt tillkännagivande av vinnarna i förlagets kompositionstävling.

Med stöd från Göteborgs Stads kulturnämnd och Västra Götalandsregionen. I samverkan med Förvaltningen för kulturutveckling.