Om bildning

23 februari 2019

Arr: CG Jungföreningen Göteborg

Med Carl-Göran Ekerwald

 

Carl-Göran Ekerwalds långa och omfattande författarskap består av romaner, noveller och en stor mängd kulturhistoriska essäer och kulturjournalistik. Han har även arbetat med att sprida kunskap om persisk litteratur och om sufism.

Människor och djur förenas av att de kan ”undervisas av sina organ”. Men människorna har fördelen av att i sin tur kunna undervisa organen. Vi kan, med andra ord, bilda oss själva. Men till det krävs en förmåga att kunna värdera jagets handlingar, och den kan erövras med hjälp av en motröst. Somliga kallar den samvetet, andra säger själen, Freud och Jung ”det omedvetna”. ­Goethe säger ”det kära, osynliga ting som leder och ­undervisar mig”.

I samma stund människan blivit medveten om denna inre dialog kommer hon att kunna betrakta sig själv, dels som det unikum hon utgör, dels som en varelse i relation till andra.

Om man nu vill studera detta samtal mellan ”ego” och ”själ”, vart ska ska vi då vända oss? Självbiografier är här osäkra kort, eftersom de ofta är tillrätta­lagda. Dagböcker, däremot, kan kanske gå bakom ryggen på skrivaren och ge mer autentiska besked om hur en ”självbildning” kan gå till?

Med utgångspunkt i essän Om bildning. Tio dagböckers vittnesbörd talar Carl-Göran Ekerwald om bildning. Här finnes exempel på tio författares dagböcker som utgör ett material för ett sorts självbildande processer: Céline, Vilhelm Ekelund, Goethe, Madame Guyon, Olav Hauge, Sigrid Kahle, Sara Lidman, Jean Sibelius, Tolstoj och Evelyn Waugh.

Välkommen!

23 februari kl 14.00 – 16.30
Kostnad: 50 kr om du är medlem i CG Jungföreningen Göteborg / 100 kr om du inte är medlem.

Ej förköp (inträde betalas kontant eller via Swish på plats).
Något att äta: 20 kr