Om det armeniska folkmordet och dess efterverkningar

27 oktober 2015

Arr: Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys

År 2015 har 100 år passerat sedan det armeniska folkmordet, och frågan om erkännande och upprättelse har sedan dess kommit att dominera den offentliga debatten. För armenierna är händelserna fortfarande ett öppet sår i den nationella identiteten. I Turkiet är det än idag straffbart att kalla det för ett folkmord. Vad får motsättningarna mellan vem som är skyldig och vem som är oskyldig för betydelse för den efterföljande bearbetningen? Vad har det uteblivna erkännandet haft för betydelse för armenierna? Vad innebär det för en nation att utsättas för folkmord? Vilken plats har folkmordet i den armeniska identiteten idag? Under vilka förutsättningar blir det möjligt att tala och sörja, och när uppstår låsningar? Vilka psykologiska frågor lever vidare i efterföljande generationer? Vilka frågor kan uppstå i en enskild individ? Kan man tala om ärvd sorg och ärvda minnen?

Medverkande: Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet; och Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria.

Föredraget startar kl 18.30. Fri entré.