Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria

21 november 2021

Arr: Göteborgs Konsthall

Under hösten har vi haft glädjen att släppa boken Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria. Tillsammans med Litteraturhuset bjuder vi nu in till samtal med bokens redaktör Andréas Hagström och tre av medförfattarna, Martin Gustavsson, Kajsa Widegren och Lisa Rosendahl. Samtalet modereras av Hagström och Stina Edblom, konstnärlig ledare på Göteborgs Konsthall.

Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria skildrar hur olika konstnärliga, samhälleliga och politiska rörelser har påverkat verksamheten och hur Göteborgs Konsthall i sin tur har påverkat konsten, samhället och politiken. I denna cirkelrörelse framträder konstnärer, konstverk, människor som arbetat på konsthallen, men också synen på konsten, besökaren och pedagogiken, den nationella och regionala kulturpolitikens framväxt, staden Göteborgs utveckling – men framförallt Göteborgs Konsthalls betydelse under 100 år.

Boken är skriven av Andréas Hagström tillsammans med flera inbjudna författare. Andréas Hagström har under drygt 20 år på Göteborgs Konsthall byggt upp ett fysiskt och digitalt arkiv över konsthallens historia. Detta material har nu vidareutvecklats och utgör en unik historieskrivning som också inkluderar flera författarröster som bidrar med fördjupning, analys och utblickar.

Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria ges ut på förlaget Null & Void Books.

Foto: Peo Olsson

Program
Kl. 15 Ann-Sofi Roxhage, konsthallschef hälsar välkommen

Kl. 15.05 Presentation Andréas Hagström

Kl. 15.20 Presentation Kajsa Widegren

Kl. 15.35-15.55 Samtal modererat av Stina Edblom, konstnärlig ledare Göteborgs Konsthall

Kl. 15.55-16.10 Paus/bensträckare med kaffe och kaka

Kl. 16.10 Presentation Martin Gustavsson

Kl. 16.25 Presentation Lisa Rosendahl

Kl. 16.40-17 Samtal modereras av Andréas Hagström