Mimounah Alma: residensframträdande

29 januari 2022, kl: 19:30

Arr: Textival

Textival bjuder in till samtal och läsning med författaren Mimounah Alma utifrån tema plats, skrivande och residens tillsammans med Jesper Brygger.

Fritt inträde men begränsat antal platser, boka din biljett via länken i eventet på facebook!

Mimounah Alma är uppvuxen i Göteborg, men är numera bosatt i Malmö. Hon har tidigare studerat skrivande vid folkhögskolan i Angered och Biskops-Arnös författarskola. Mimounah är publicerad på bland annat Kultwatch samt i tidskrifterna 20TAL, L’amour – La mort och Pralin Magasin. I höstas medverkade hon i en antologi som gavs ut av det Göteborgsbaserade skrivarkollektivet Since You Asked.

Under residenset kommer hon att återbesöka olika platser i Göteborg som varit viktiga för henne, detta kommer sedan att bli en del av en resedagbok som bland annat lyfter familj och ursprung.

Jesper Brygger är poet och författare samt lärare på Angereds Författarskola.

Varmt välkomna!

 


Under 2022 är Textival en av värdarna under det litterära residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götalands residensprogram plats och kultur. Det litterära residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland etablerades hösten 2015 och har tagit emot både svenska och utländska författare och översättare.

Sedan årsskiftet 2019/2020 samordnar Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen arbetet med de litterära författar- och översättarresidensen.

Förvaltningen för kulturutveckling arbetar i enlighet med Kulturstrategi för Västra Götaland, den regionala kulturplanen 2020–2023 och den regionala biblioteksplanen 2020–2023. Litteraturen som konst- och kulturområde gynnas av att litterära utövare kan utvecklas och verka i samspel med sina läsare på olika kulturella scener och mötesplatser. Residensvistelserna bidrar till vidgat deltagande, internationalisering, att platsens identitet stärks och ett ökat antal angelägna forum för det offentliga samtalet.

 

Mer information hittar du på AIR Litteratur Västra Götalands hemsida