image001 | A Ghost’s Gaze. Samtal och Filmvisning med konstnären Victoria Verseau