A Neshast on Art as a Space for Action

12 december 2015

Arr: ICIA

Neshast is Persian for spending time together and talk in a friendly way, with the aim of finding answers to questions that you pose yourself or situations that you are put into. Here the question/situation is migration and the possibility to work artistically.

[See information in Swedish further down]

 

A Neshast on Art as a Space for Action
– Artistic practices in states of migration

Who have the possibility to do art? What aesthetics are normative, and what expressions are not regarded as valuable? What is an artistic practice, and where does it happen? We, Samira Motazedi and Frida Sandström want to make possible a meeting – a neshast – to talk about these questions, and we would very much want you to join. If you want, you can share your experiences and thoughts on the subject. You can also chose to only listen and take part of other participant’s stories.

The neshast takets place at Litteraturhuset (Heurlins plats 1, 41301 Gothenburg) and starts at 14:00. Rounding up with a dinner at 20:00, the evening continues with music and hang-out until late.

The program includes multimedia conversations, that is both traditional conversations in panels and in pairs, as well artist talks, presentations of art pieces, performances and video screenings. Fika is provided during the day.

Program

 • 14:00–14:10 Introduction by Samira Motazedi
 • 14:10–14:20 Meira Ahemulic, ”Foreign Land” (video, 2014)
 • 14:20–14:40 Ioana Cojocariu & Loise Zurawski: presentation of the project ”Make a Living” – an ongoing bioethnographic research on a city
 • 14:40–14:50 Eleftheria Gerofoka & Susan Goodarzi, artist presentation. Gerofoka was the director of the play ”Himmel över Göteborg”. Goodarzi was one of the actors. (Angereds teater, 2015)
 • 14:50–15:10 Panel: Ioana Cojocariu, Louise Zurawski, Elefteria Gerofoka, Samira Motazedi & Frida Sandström
 • 15:10–15:20 Break
 • 15:20–15:40 Panel: Soudabeh Zahraei & Masoud Vatankhan on artistic migration
 • 15:40–15:50 Parvaneh Hajilou & Maja Kekonius: ”Normalit liv” (video, 2014)
 • 15:50–16:35 Paula Urbano, ”Flyktingen av den sorgliga skepnaden” (video, 2015)
 • 16:35–16:45 Break
 • 16:45–17:20 Panel: Paula Urbano, Maja Kekonius, Frida Sandström & Samira Motazedi on artistic collaboration with migration as a subject and a state
 • 17:20–17:30 Reme Zakzouk, reading
 • 17:30–17:40 Hanna Alvage, lawyer and poet, reading poetry
 • 17:40–17:50 Break
 • 17:50–18:10 Frilagret’s creative workshop, video screening
 • 18:10–18:20 Follow-up conversations on the videos by Viana Mikkelsen, documentary film maker and pedagogue and participating students.
 • 18:20–18:40 Viana Mikkelsen, Fadi Khatab, photographer, Frida Sandström & Samira Motazedi on aesthetics and the possibility to do art.
 • 18:40–18:50 Break
 • 18:50–19:20 ”Neshast” – a performance by Samira Motazedi & Frida Sandström, , in collaboration with Hanna Alvage and Masoud Vatankhan
 • 19:20–20:00 Collective talk and mingle.
 • 20:00 Dinner is served, dj: Amina Hocine. Food artist: Nedaa Ghanem

 

Note: The neshast is free and you don’t need to make a reservation. Just come by! And please spread the information to the ones who might be interested.

Very welcome!

***


En Neshast om Konst som ett utrymme för handling – konstnärlig verksamhet i tillstånd av migration


Neshast är farsi och betyder tid som spenderas tillsammans, till exempel vid ett bord med kaffe, där de som umgås tsar vänligt med varandra och försöker att komma fram till svaret eller lösningen på en fråga som de ställer sig eller för en situation som de befinner sig i. Vid denna neshast är frågan/situationen migration och möjligheten att arbeta konstnärligt.

Vem har möjlighet att göra konst? Vilka estetiker styr och vilka uttryck värdesätts inte? Vad är egentligen en konstnärlig verksamhet, och var tar den sig uttryck? Vi, Samira Motazedi och Frida Sandström vill samla till ett möte – en Neshast – för att tala om dessa frågor, och vi skulle gärna se att du kom. Kom för att dela med dig av dina erfarenheter och tankar, eller bara för att lyssna på andra deltagares berättelser.

Denna neshast äger rum på Litteraturhuset (Heurlins plats 1, 41301 Gothenburg) och börjar kl 14. Dagen avslutas med en middag kl 20:00 och fortsätter sedan med musik och häng till sent.

Under dagen presenteras samtal o flera medier – såsom traditionella panelsamtal, och intervjuer, samt konstnärspresentationer, presentationer av konstnärliga projekt, performance och filmvisningar. Hela dagen kommer det att finnas fika.

Program

 • 14:00–14:10 Introduktion av Samira Motazedi
 • 14:10–14:20 Meira Ahemulic, Foreign Land (video, 2:14)
 • 14:20–14:40 Ioana Cojocariu & Loisa Zurawski: presentation av projektet ”Make a Living” – en pågående etnografisk bioundersökning av en stad
 • 14:40–14:50 Eleftheria Gerofoka, konstnärspresentation. Gerofoka regisserade föreställningen ”Himmel över Göteborg”. Goodarzi medverkade som skådespelare. (Angereds teater, 2:15)
 • 14:50–15:10 Panel: Ioana Cojocariu, Louise Zurawski, Elefteria Gerofoka, Samira Motazede & Frida Sandström
 • 15:10–15:20 Paus
 • 15:20–15:40 Panel: Soudabeh Zahraei (artist, curator) & Masoud Vatankhan (activist) on artistic migration
 • Panel: Soudabeh Zahraei (artist, curator) & Masoud Vatankhan (activist) om konstnärlig migration
 • 15:40–15:50 Parvaneh Hajilou & Maja Kekonius: ”Normalit liv” (video, 2:14)
 • 15:50–16:35 Paula Urbano, ”Flyktingen av den sorgliga skepnaden” (video, 2:15)
 • 16:35–16:45 Paus
 • 16:45–17:20 Panel: Paula Urbano, Maja Kekonius, Frida Sandström & Samira Motazedi om konstnärliga samarbeten med migration som ämne och tillstånd
 • 17:20–17:30 Reme Zakzouk läser poesi
 • 17:30–17:40 Hanna Alvage, jurist och poet, läser poesi
 • 17:40–17:50 Paus
 • 17:50–18:10 Frilagets kreativa workshop, videopresentation
 • 18:10–18:20. Uppföljande samtal om videos, med Viana Mikkelsen, dokumentärfilmare och pedagog, samt deltagande studenter
 • 18:20–18:40 Viana Mikkelsen, Fadi Khatab, Frida Sandström & Samira Motazedi i samtal om esteiska regimer och möjligheten att utöva konst
 • 18:40–18:50 Paus
 • 18:50–19:20 ”Neshast” – en performance av och med Samira Motazedi and Frida Sandström, i samarbete med Hanna Alvage och Masoud Vatankhan
 • 19:20–20:00 Gemensamt samtal och mingel
 • 20:00 Maten serveras, dj: Amina Hocine. Matkonstnär: Nedaa Ghanem

 

Obs: Denna neshast är gratis och du behöver inte reservera din plats. Det är bara att komma! Och sprid gärna informationen till de som du tror kan vara intresserade.

Varmt välkommen!