Allt måste äntligen bli bättre

01 februari 2018

Arr: Akademin Valand, Göteborgs universitet

– ett samtal om litteratur och verklighet

Med:
BALSAM KARAM, JOHANNES ANYURU, NILS OLSSON, VICTORIA GREVE. SAMTALSLEDARE: JENNY TUNEDAL

 

Om man vill förändra världen är kanske inte litteraturen rätt plats.
Om man vill förändra litteraturen, är en skola då rätt plats?

Om det är sant att människor behöver litteratur är det lika sant att litteraturen behöver människor. Det behövs folk som gör saker: läser, skriver, pratar, tänker, översätter, publicerar, pratar, lyssnar. Det behövs folk som kan saker. Som vill saker. Som får och ger och tar.

Litteraturen behöver människor som arbetar med den för att de älskar den. Inte bara sina egen, utan också andras.
Och inte bara för vad den kan användas till utan för vad den kan göra.

I höst startar Akademin Valand ett treårigt kandidatprogram inom ämnet Litterär Gestaltning. En av utgångspunkterna är tanken på litteraturen som ett kollektivt konstnärligt kunskapsfält, där skrivande är en av flera praktiker. En annan är att den samtida litterära offentligheten behöver förändras. Inifrån.

Inför detta nya har vi bjudit in fyra personer som på olika sätt arbetar intensivt med litteratur till ett samtal om dess plats i verkligheten idag. Hur ser den ut, hur skulle den kunna se ut, hur kan man skapa förändring? Vad kan man begära av litteraturen och människorna? Vad kan man göra på institutionerna? Vad kan man göra utanför? Om gränsen finns, måste den vara så skarp?

ARR: Litterär gestaltning på Akademin Valand, Göteborgs universitet

 

Onsdag den 1 februari kl 18.00 – ca 19.30.
Fri entré


 

PRESENTATIONER
Balsam Karam debuterar i vår med romanen Händelsehorisonten. Hon arbetar som bibliotekarie på Rinkeby bibliotek och har gått Biskops Arnö författarskola och Litterär gestaltnings masterprogram.

Johannes Anyuru är poet och författare, aktuell både med romanen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar (2017) och nu i vår med essäboken Strömavbrottets barn. Texter om konst, våld och fred 2010-2018.

Nils Olsson är litteraturvetare och arbetar på utbildningen Redaktionell praktik på Göteborgs universitet.

Victoria Greve är ny idé- och kritikredaktör på Göteborgs-Posten. Hon började tidigt skriva för tidskriften Ponton och fortsatte som frilansskribent och har jobbat för kulturredaktionerna på Sveriges radio och Expressen.