Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus

14 mars 2023, kl: 17:00

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Vi hälsar våra medlemmar välkomna till årsmöte tisdagen den 14 mars kl 17.00. (Enklare mat, dryck och trevligt sällskap finns på plats från kl 16.30.)

Efter mötet följer ett nyfiket scensamtal med Göteborgs-Postens nya kulturredaktör, Johan Hilton, samtalet startar ca 18.30, lett av programansvarige Olav Fumarola Unsgaard.

Mötesunderlag kommer per mejl senast två veckor före årsmötet och publiceras även på denna sida. Dagordning för årsmötet finner ni nedan. OSA till Sofia senast den 10 mars.

Har du motioner eller frågor du vill ta upp på årsmötet? Hör av dig till styrelseordförande Åsa Hedberg Karlsson senast den 14 februari, det går bra att gå via föreningens info-adress: info@www.goteborgslitteraturhus.se

Varmt välkommen också att anmäla intresse för styrelsearbete eller nominera kandidater du tror skulle göra ett bra jobb i styrelsen.  Valberedningen består av Nils Olsson, Anders Teglund och Elise Ingvarsson.

Kallelsen har gått ut per mejl till alla kontaktpersoner. Kan inte dessa komma, ordna gärna så att en annan representant från medlemsorganisationen/förlaget/sammanslutningen kan delta på årsmötet. Minst en femtedel av alla röstberättigade medlemmar måste delta för att mötet ska vara beslutsmässigt.

Varmt välkomna hälsar styrelse och personal;
Åsa, Kennet, Meri, Andréa, Jenny, Sofie, Domino
Olav och Sofia

Kicka på länkarna i dagordningen för att komma åt respektive mötesunderlag.

 

Dagordning årsmöte 14 mars 2023

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
för det senaste räkenskapsåret, 2022.
7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 (ligger efter årsredovisningen).
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av ordförande i föreningen.
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. a) Beslut om inkommen medlemsansökan.
b) Behandling av medlemsmotion från Diadorim.
16. Ev. övrig information.
17. Övriga frågor.