Årsredovisning 2022, sign | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus