Göteborgs Litteraturhus verksamhetsberättelse 2022 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus