Medlemsansökan årsmöte 2023 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus