Verksamhetsplan Göteborgs Litteraturhus 2023-24 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus