ÅR 211231 och RB, signerade | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus