Bilaga 2 Göteborgs Litteraturhus verksamhetsberättelse för 2021 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus