Göteborgs Litteraturhus verksamhetsplan 2022-23 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus