Redovisning 2021 Göteborgs Litteraturhus jan-dec 2021 (utfall mot budget) (1) | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus