Redovisning 2021 utfall mot budget | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus