GLH_balans_2016 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litterurhus