Göteborgs litteraturhus – Utkast bokslut | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litterurhus