VB-2016-bilaga1 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litterurhus