VB-2016-bilaga2 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litterurhus