VB-2016 | Årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litterurhus