Årsredovisn 2023 Göteborgs Litteraturhus[37] | Årsmöte föreningen Göteborgs Litteraturhus