Bilaga verksamhetsberättelse 2023_ offentliga arr | Årsmöte föreningen Göteborgs Litteraturhus