Föreningen Göteborgs Litteraturhus verksamhetsberättelse 2023 | Årsmöte föreningen Göteborgs Litteraturhus