Bild från medlemsmöte 2016 | Årsmöte ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus

Bild från tidigare medlemsmöte