Verksamhetsberättelse 2020 Göteborgs Litteraturhus | Årsmöte ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus