Årsredovisning Göteborgs Litteratuarhus 2018 | Årsmöte