göteborgs litteraturhus medlemsfest | Årsmöte

Foto Fadi Khtabb