The Artist as Pig - by Johanna Lettmayer

01 december 2017

Arr: Textival / När våra läppar talar tillsammans

Performance och samtal Johanna Lettmayer & Annika Lundgren

”Why do we always want, what we can’t get? And when we get it anyways, we don’t care about it anymore. The DESIRE for something always seems to be more enjoyable than actually having it. How can I still desire performing at Textival even though I already know it is going to happen? I want to keep on wanting it. I want to want you. I want to want you being here now. I want to want you to listen to me.” – ur The Artist as Pig

Inom ramen för programserien När våra läppar talar tillsammans har Textival bjudit in den österrikiska konstnären Johanna Lettmayer att framföra verket The artist as Pig. Verket är baserat på en specialskriven text som går i dialog med platsen, rummet och programseriens övergripande tematik.

Efter performancen samtalar Johanna Lettmayer och konstnären Annika Lundgren om begärets politiska potential och möjligheten till agens och motstånd inom samtida textbaserad konst.

Fredag 1 december 19:00-21:00, Göteborgs Litteraturhus

 

MEDVERKANDE

JOHANNA LETTMAYER är en österrikisk konstnär som bor och verkar i Bergen. Hon har studerat konsthistoria vid universitetet i Wien och har en masterexamen i fri konst från konsthögskolan i Bergen.skapar performativa textverk som diskret placeras i offentliga familjära miljöer. Genom små förskjutningar riktar hon uppmärksamhet mot vardagliga saker som vanligtvis går oss förbi. Hennes konst verkar mellan konventioner och upplösningen av konventioner och osäkrar distinktionen mellan verkligt och iscensatt, konst och icke-konst. 2017 publicerade House of Foundation hennes bok Capital L. L for Love.

ANNIKA LUNDGREN är konstnär, forskare och undervisare. Hennes konstnärliga praktik fokuserar på det narrativa, det politiska och det performativa och består huvudsakligen av text- och tidsbaserade verk såsom performances, interventioner, publika arrangemang och olika typer av muntligt framförd text. En grundläggande frågeställning för Lundgren är konstens relation till det politiska och i sitt arbete behandlar hon frågor om historieskrivning, ekonomi och kunskapshierarkier. Lundgren arbetar för närvarande som konstnärlig ledare vid den konstnärsdrivna performanceplattformen Skogen i Göteborg.