Per J_2 mars | Ätstörningar i ett historiskt perspektiv – från Heliga Birgitta till vår samtida syn på anorexia och bulimia