PK_väst | Balanskonstnärer, hejaklack eller alarmister?