Behöver vi känna sorg för Göteborg?

16 maj 2017

Arr: Kultur och demokrati MA-program, Göteborgs universitet

Kulturlivet är en förutsättning för demokratin, samtidigt finns det normer och ideal som kan försvåra möjligheten för människor att fritt uttrycka sig. I Göteborgs Stads kulturprogram beskrivs kultur som en “strategisk investering”, men vad händer med kulturverksamheter som inte ger ekonomisk avkastning? Kan en instrumentell och marknadsanpassad syn på kulturlivet riskera att dra undan mattan för allas rätt att jämlikt delta i kulturlivet?

Kom och lyssna på ett panelsamtal om kulturlivets förutsättningar, diskutera tillsammans och dela dina erfarenheter av Göteborgs kulturliv över en kopp kaffe! Tisdagen den 16 maj kl 18 – 21.

Panelsamtal
Gemensam diskussion
+ Det bjuds på fika!

 

Panelen består av:
Anna Bergström från Danskompaniet Spinn
Representant från Kvinnocenter i Bergsjön
Linnea Lindsköld (Centrum för Kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås)
Jenny Johannisson (Centrum för Kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås)

En introduktion till kulturpolitiken i Göteborg ges av David Karlsson, kulturskribent.

Länk till eventet på facebook med ev. uppdaterad information.

Evenemanget arrangeras av studenterna på Masterprogrammet i Kultur och demokrati, Göteborgs Universitet.