Bengt Anderbergpriset till Staffan Söderblom

24 april 2016

Arr: Bengt Anderbergsällskapet

Bengt Anderbergsällskapet har i år inrättat ett pris till en person som ärligt och engagerat har verkat i hans anda som författare, journalist eller samhällsdebattör.

En jury bestående av författarna Bengt Berg, Eva Runefelt och sällskapets sekreterare Margareta Lundberg Rodin har utlyst priset och nu har den förste mottagaren av priset utsetts:

Staffan Söderblom

Med följande motivering för:

– Hans rika och mångsidiga författarskap med poesi, prosa, reportage, essäer och översättningar;

– Hans språks poetiska lyster inte minst i hans naturbetraktelser;

-Hans starka och ofta ambivalenta förhållande till det angelägna alltifrån religiösa spörsmål till fotboll.

Priset delas ut söndag den 24 april kl 15-17

Bengt Berg och Eva Runfelt i juryn presenterar årets pristagare och motiverar valet. Staffan Söderblom berättar om sitt eget författarskap och sin syn på Bengt Anderbergs dito.

Priset består av Bengt Anderbergs favoritchokladpraliner, 10.000 kronor och ett diplom.

 

Kort presentation av Staffan Söderblom:

Född 22 november 1947 i Stockholm. Författare med ovanlig litterär spännvidd. Med sparsmakade dikter debuterade Söderblom 1977 med ”Landskapsrum 12: anteckningar till en ekologi”, vilken följdes av ”Dikterna” 1986, ”Andra dikter” 1988, ”Den döde andas” 1993, hans mest omfattande, egensinniga och öppna ”Knittlar” 2000 och den allra senaste ”Sa han: moraliska dikter” 2009. Han har även arbetat med att skissa en poetik i ”Diktens tal” 1996. Söderblom romandebuterade 1981 med ”Tjälens dygn: en lutheransk rövarroman”, som följdes av ”Ursinnet” 1991. Essäer som ” Mycket lycklig” utkom 1985 och ”Skriva” 1991. ”Folkvalda: bilder från Riksdagen” skrevs tillsammans med Jan Håkan Dahlström och utgavs 1989. ”Naturens gestaltare” med Ingegerd Möller i Linne’s marker 2007. ”Örnarnas rike” med foton av Brutus Östling. ”Röster över vattnet” med Gunnar Brusewitz. ”Vresbok: en bok om Roslagen”. ”Legohjon åt alltet: en bok om Sven Rosendal”

1998 skrevs tillsammans med Bengt Emil Johnsson. Staffan Söderblom har skrivit om andra författare Harry Martinsson 1994, om Bengt Berg 2005 samt om den norske nationalskalden Olav H. Hauge i ”Och jag var länge död: läsningar av det ambivalenta” 2006.

En annan del av hans författarskap är uppskattade reportageböcker och i likhet med Bengt Anderberg en rad översättningar bland annat från norska. Likaså har Söderblom arbetat som kritiker i Aftonbladet och som redaktör för BLM. 1996 adjungerades Staffan Söderblom som professor och konstnärlig ledare vid litterär gestaltning vid Göteborgs Universitet. Han har varit något av en mentor för unga författare och ett 80-tal har tillägnat honom en vänboken ”Gestalterna” 2014.

Tidigare priser och utmärkelser som Söderblom mottagit är: Tidningen Vi:s litteraturpris 1985, Beskowska resestipendiat 1986, Sveriges Radios Lyrikpris 1988, Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond 1994, Lotten från Kraemers pris 1996, Sten Hagliden-priset 2005, Årets Pandabok för ”Örnarnas rike”, samt Signe Ekblad-Eldhs pris 2010.