Bilden av Flyktingen – från Förintelsen till idag

24 mars 2021, kl: 18:00
Sänds via: Judiska salongens Facebooksida


Arr: Judiska salongen

Endast streaming.

Hur framställs flyktingar som kommit till Sverige i press och media, som aktiva överlevande eller som passiva offer? Vilka likheter och skillnader finns mellan hur flyktingar från nazisternas förintelseläger avbildades i svensk offentlighet och hur dagens flyktingar framställs? Idag i media dominerar negativa gestaltningar av flyktingar; de försvagar den sociala sammanhållningen, ökar brottsligheten och tär på Sveriges ekonomi. Fanns den bilden även efter andra världskriget?

Ett streamat samtal mellan kulturvetaren Kristin Wagrell, Linköpings universitet, och medieforskaren Jesper Strömbäck, Göteborgs universitet, under ledning av författaren Marit Kapla.

Länk till Kristin Wagrells avhandling ”Chorus of the saved”. Constructing the Holocaust survivor in Swedish public discourse 1943-1966 hittar du här.

Länk till finns Jesper Strömbäcks m.fl:s rapport ”Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015?” hittar du här.

Om fotot: ”Pojke i sjukhussäng (troligen i Malmö), befriad från tyskt koncentrationsläger och nyss anländ till Sverige med de Vita bussarna.”
Foto: KW Gullers 1945, Nordiska museet/Digitalt Museum.

Tack till Göteborgs Stads kulturnämnd, Katz Judiska Kulturfond, Statens kulturråd samt Olle Katz. Livestreamingen genomförs med stöd av Nätverkstan och streamingproducent Leif Eriksson.

Länk till Facebookevenmanget där sändningen kommer publiceras hittar du här.