Bokrelease: De byggde gemenskap av Helena Westholm

26 februari 2020

Arr: Ferrum arkitekter

Tid kl 17.00. Fri entré.

Mingel från 17:00 med levande musik.
Cirka 17:30 en presentation av boken och ett samtal om bygg- och bogemenskap.
Boken finns att köpa.

I De byggde gemenskap beskriver arkitekt Helena Westholm tio bogemenskaper som kommit till i Sverige under de senaste femton åren. Helena Westholm har besökt projekten och intervjuat de inblandade och beskriver i boken boendekvaliteter, planeringsprocesser och den gemenskap som vuxit fram mellan de boende.

Med De byggde gemenskap vill CBA vara med och driva på intresset för bygg- och bogemenskaper i Sverige. I Tyskland är 30% av alla bostäder som byggs bogemenskaper. De tio exemplen visar att det är möjligt för människor att gå samman och planera och bygga bostadshus med utökade möjligheter till gemenskap i vardagen, antingen i egen regi som byggemenskap eller i samarbete med ett bostadsbolag. Fördelarna är många. Husen har en hög kvalitet, är bra ur miljösynpunkt och hyror och avgifter är ofta lägre än snittet på bostadsmarknaden.

I De byggde gemenskap beskriver Helena Westholm tio mycket olika vägar till levande bogemenskaper. Exemplen är en rik källa att ösa ur för alla intresserade av vad ett bra boende kan vara. Den kan ge inspiration till politiker och planerare som letar efter förnyelse och engagemang. Alla som vill vara med och genomföra en bogemenskap någonstans i Sverige, kan finna råd och tips från de grupper som redan har gått i mål.

Med De byggde gemenskap vill CBA propagera för ett bättre stöd till människor som arbetar för bogemenskap. I andra länder stödjer myndigheterna byggemenskaper med särskilt utbildade projektlotsar på kommunen. Det måste också bli lättare för byggemenskaper att få fram ett kapital i tidiga skeden. Gärna ett statligt bidrag, så som Egnahemsrörelsen fick stöd under 1920- och 30-talet.

CBA samarbetar i denna forskning med projektet Divercity 2, som har Vinnova som huvudsponsor.