Bokrelease: Den förnekade kunskapen

01 november 2019

Arr: GFFP och Tankekraft förlag

Fri entré. Tid 18.30

Välkommen på bokrelease!

”Den förnekade kunskapen: En introduktion till Robert Pfallers filosofi”

Den 1 november firar vi denna publikation som ges ut på Tankekraft förlag. Från kl 18 finns vin och tilltugg. Kl. 19 samtalar bokens redaktörer Tobias Wessely och Sverker Lundin med genusvetaren Evelina Johansson Wilén om boken och om vad Robert Pfallers filosofi kan betyda i ett svenskt sammanhang.

Pfaller menar att psykoanalysen är det teoretiska redskap vänstern behöver för att frigöra sig från ofruktbara låsningar. I fokus för hans analys står den svåra balansgången mellan autencitet och ytlighet, mellan Gemenschaft och Gesellschaft, gemenskap och samhälle, mellan den identitet vi betraktar som vår egen, och de roller vi får oss tilldelade. Genom en analys av förnekande, där han drar nytta av såväl psykoanalys som kritisk teori, sociologi och antropologi, visar Pfaller att förmågan att bejaka livets goda är en förutsättning för den politiska kampen.

”Den förnekade kunskapen” är en introduktion till Pfallers filosofi med bidrag som visar dess relevans inom områden som psykoanalys, sociologi, teologi, pedagogik och socialt arbete. Den innehåller texter av Robert Pfaller, Octave Mannoni, UKON, Sverker Lundin, Tobias Wessely, Emil Asbjörnsen, Leo Berglund, Ola Sigurdsson och Magnus Weber.

Varmt välkomna önskar GFFP och Tankekraft!