Bokrelease: Stad till Salu

07 december 2016

Arr: Stadsmuseet Mellanrum & Daidalos

– entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

 

Det offentliga rummet – våra gator och torg – fyller en viktig politisk funktion. Det gör samhällets konflikter och ojämlikheter synliga och är en förutsättning för kollektiva uttryck som demonstrationer och gatufester.

Men vad händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar? När högtidstalens vackra formuleringar om demokrati och mångfald kolliderar med urbanpolitiska vardagsprioriteringar och resursstarka aktörers önskemål? När somliga individer och grupper inte längre anses höra hemma i en ”attraktiv” stadsmiljö?

Kvällen inleds kl 17.00 med att Catharina Thörn, docent i Kulturstudier vid Göteborgs universitet och en av bokens författare samtalar med Claes Caldenby om boken. Därefter följer ett samtal med publiken.

Kl 17 .00 – 19.00

Kvällen avslutas med vin och mingel.