Bokrelease: Tvivel: En blick på svensk psykiatri

25 september 2023, kl: 17:00

Arr: Art by Julia Pivén

Bokreleasefest för Julia Pivéns andra bok, Tvivel: En blick på svensk psykiatri.

”Det var först när jag öppnade och började läsa i mina journaler som jag började förstå varför jag jämt fick så dåligt bemötande oavsett vart jag sökte.”

Att vara tagen ur sitt sammanhang och bli tvingad in i ett nytt är svårt för vem som helst. Psykiatrisk heldygnsvård under tvång kan sätta skräck i vem som helst, inte minst en nittonårig tjej. Systemet finns där för att rädda personer med svår psykisk sjukdom eller kris. Vad händer när systemet traumatiserar istället för att hjälpa? Vad händer när en patient aldrig får läka efter sådana upplevelser?

Boken Tvivel: En blick på svensk psykiatri, innehåller utdrag ur patientjournaler och bredvid dem ett återberättande om vad som verkligen hände. Författaren tar gradvis tillbaka makten över vem hon är genom dessa drabbande texter. Frågan uppstår: för vem och varför skrivs dessa journaler? En produktion av Konststycke Förlag i samarbete med Pivén Publishing.

Program

17:00 Dörrarna öppnas, välkomna in!
17:30 Scenprogrammet inleds, konferencier Åsa Loodus hälsar välkomna
17:45 Författare och konstnär Julia Pivén berättar om projektet
18:00 Paus
18:15 Panelsamtal om svensk psykiatri med deltagare:
Steinn Steingrimsson – Docent och psykiater, specialist psykiatri, vetenskaplig sekreterare i Svenska Psykiatriska Föreningen
Jenny Sandell – Egenerfaren patient och engagerad brukarrörelsen
Albus Kriya Andersen – Peer Support (uu) NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Sonny Wåhlstedt – Ordförande NSPH Göteborg och Västra Götaland
Julia Pivén – författare, konstnär, initiativtagare patienträtt.se
18:45 Mingel och boksignering
20:00 Tack för ikväll!

Förköp boken här: https://juliapiven.com/shop