***INSTÄLLT***Boksamtal: Det maskulina projektet av Gunnar Karlsson

21 november 2022, kl: 18:30

Arr: Psykoterapicentrum

***INSTÄLLT***

Pga snökaoset i mellersta Sverige kommer inte föreläsaren kunna ta sig till Göteborg ikväll den 21 november.

 

 

Måndagen den 21/11 välkomnar psykoterapicentrum Gunnar Karlsson, författare, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, och privatpraktiserande psykoanalytiker och psykoterapeut.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Gunnar Karlsson bok; Det maskulina projektet, där han menar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella villkoren.

 

Som medlem i Psykoterapicentum är det fri entré för icke medlemmar 150 kronor. Begränsat antal biljetter så boka i tid.