C G Jung och G R S Mead

17 september 2022, kl: 14:00

Arr: C G Jungföreningen i Göteborg


Paulina Gruffman är doktorand i religionshistoria vid Lunds universitet där hon forskar om den brittiske ockultisten och gnosticismforskaren G.R.S. Mead (1863-1933). Paulina, som gjort fältarbete i Jungs historiska hem i Küsnacht samt arkivarbete i Zürich, är i färd med att publicera en artikel i en historisk tidskrift om Mead och Jungs personliga relation samt den teoretiska växelverkan som rådde mellan dessa män. Föredraget spänner över innehållet i denna artikel samt introducerar vem Mead var och varför han är relevant inom Jungforskningen.