Crafting memories

23 november 2019

Arr: Judiska Salongen i samarbete Katz Judiska kulturfond

CRAFTING MEMORIES
Lördag 23 November 2019, kl 16-21

Aviva Scheiman
Daniella Mendel-Enk
Hila Laviv
Karin Brygger

Vilken plats har det förflutna för individen och kollektivet i en allt mer snabbt rusande samtid? De meningsfulla hågkomsterna och identitetsskapande traditionerna hamnar idag skuggan till fördel för mätbara värde. Den brist på narrativ kontinuitet som uppstått i det moderna samhället har dock också sin tydliga motrörelse. Allt fler, inte minst inom de konstnärliga fälten, söker sig idag bakåt – för att kunna gå framåt. Jagets berättelse framstår plötsligt som en mosaik där beståndsdelarna vi förlorat måste återtas.

I Crafting memories en samlingsutställning med fokus på kulturellt arv och identitet undersöker tre konstnärer och en författare sina Göteborgsrötter, hur det förhåller sig till det kollektiva och individuella judiska arvet och hur vårt minnesartbete påverkat deras konstnärskap. Tid, plats, namn, främlingskap och tillhörighet är nyckelord som i olika grad utforskas av Aviva Scheiman (metallformgivare och guldsmed baserad i Stockholm), Hila Laviv (bildkonstnär baserad i Tel Aviv), Daniella Mendel-Enk (manusförfattare och skådespelerska baserad i Stockholm/Göteborg) och Karin Brygger (poet och författare baserad i Göteborg).

I samarbete med Judiska salongen, Katz Judiska kulturfond
och Göteborgs Litteraturhus.

RSVP på facebook eller till aviva@21gram.se

CRAFTING MEMORIES

What place does the past have for the individual and the collective in an increasingly fast-paced time? The meaningful reminiscences and identity-creating traditions today end up in the shadow of the benefit of measurable values. The contemporary person is cradled into a belief that our identity is an autonomous creation. The lack of narrative continuity that has arisen in modern society also has its clear countermeasure. More and more, not least in the artistic fields, people are seeking backwards – to be able to move forward. The ME-story appears as a mosaic where the elements we lost must be retrieved. In Crafting Memories, a group exhibition focusing on Gothenburg’s Jewish identity and heritage, we want to investigate how our memroywork has affected our artistry. Time, place, name, alienation and belonging are keywords that are explored to varying degrees by the various artists; Aviva Scheiman, a metaldesigner and goldsmith, based in Stockholm; Daniella Mendel-Enk; a Screenwriter, actress and script consultant, based in Stockholm; Hila Laviv; a visual artist, based in Tel Aviv and Karin Brygger; a poet and a writer, based in Göteborg.

In cooperation with Judiska Salongen, Katz foundation of Culture & Litteraturhuset in Gothenburg

RSVP on facebook or to aviva@21gram.se

WELCOME!