Croissanter & litteratur: Om Birgitta Trotzigs författarskap

27 maj 2021, kl: 10:00
Sänds via: Facebook live


Arr: Kulturutveckling VGR & Göteborgs Litteraturhus

Croissanter & Litteratur är en serie frukostsamtal för alla litteraturintresserade. Denna gång handlar samtalet om Birgitta Trotzigs författarskap. Gäst är Daniel Pedersen, en av två redaktörer för Trotzigs Samlade skrifter.
Birgitta Trotzig (1929–2011) debuterade 22 år gammal med prosaverket Ur de älskandes liv (1951). Sammanlagt har hon publicerat nitton prosaverk, prosalyriska samlingar och essäsamlingar samt en rad nyutgivningar och ett stort antal essäer, artiklar och litteraturkritik. Hennes författarskap, som spänner över nästan fem decennier, räknas till en av den svenska litteraturens allra främsta och mest säregna. Sedan 2019 har Bokförlaget Faethon inlett projektet att ge ut en kommenterad utgåva av Birgitta Trotzigs Samlade skrifter. Ambitionen är inte bara att tillgängliggöra Trotzig på nytt utan också att med nyläsningar, kommentarer och tolkningar genomlysa hela författarskapet.
Daniel Pedersen, som är en av två redaktörer för Trotzigs Samlade skrifter, kommer att samtala om utgivningen och om Trotzigs betydelse idag. Samtalsledare är Therese Ytter, Förvaltningen för Kulturutveckling.

Croissanter & Litteratur är en serie frukostsamtal för alla litteraturintresserade arrangerat av Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs litteraturhus.
Omslagsfoto: Magnus af Geijerstam/TT