emma adbåge | Croissanter och litteratur: Emma AdBåge och Gropen