Croissanter och litteratur: Ingen riktig finne vs Finnjävlar: Kai Latvalehto och Kristian Borg

23 maj 2024, kl: 08:30

Arr: Kulturförvaltningen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs Litteraturhus

Croissanter och litteratur: Ingen riktig finne vs Finnjävlar: Kai Latvalehto och Kristian Borg

10 år efter dokumentärfilmen Ingen riktig finne och Finnjävlar-antologin – var befinner sig sverigefinskheten i dag? Efter Markus Krunegårds Nokia & Ericsson och Finlands klart högre status i Sverige: är det nu sverigefinnarna och finskan i Sverige blir mer accepterad?

 Kai Latvalehto (fil. dr inom sverigefinskhet och huvudperson i Ingen riktig finne) och Kristian Borg (redaktör för Finnjävlar-antologin och förläggare på Verbal förlag, som ger ut flest sverigefinska titlar i Sverige) diskuterar sverigefinskhetens ställning och utveckling och berör teman som språk, identitet, historia, klass, diskriminering, skam, stolthet samt kulturella likheter och skillnader.

 Croissantfrukost: 8.30-9.00, Samtal: 9.00-10.00

Croissanter & Litteratur är en serie litterära frukostsamtal som arrangemang av Kulturförvaltningen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs Litteraturhus.


Laulu koti-ikävästä vs Finnjävlar: Kai Latvalehto ja Kristian Borg 

10 vuotta dokumenttielokuvan Laulu koti-ikävästä ja Finnjävlar-antologian jälkeen – mitä ruotsinsuomalaisuus on tänään? Markus Krunegårdin Nokia & Ericssonin ja Suomen selkeästi nousseen arvostuksen Ruotsissa jälkeen: ovatko ruotsinsuomalaiset ja suomen kieli Ruotsissa viimein tulossa kunnolla hyväksytyksi?

 Kai Latvalehto (FT ruotsinsuomalaisuudessa ja Laulu koti-ikävästä -dokumentin päähenkilö) ja Kristian Borg (Finnjävlar-antologian toimittaja/Verbal-kustantamo, julkaisee eniten ruotsinsuomalaisia teoksia Ruotsissa) keskustelevat ruotsinsuomalaisuuden asemasta ja kehityksestä. Teemoina kieli, identiteetti, historia, luokka, syrjintä, häpeä ja ylpeys sekä kulttuurilliset yhtäläisyydet ja erot.

Croissant-aamiainen: 8.30-9.00, luento: 9.00-10.00