Croissanter och litteratur: Shared reading

26 april 2018

Arr: Kultur i väst

Shared Reading – högläsningens renässans

Torsdag, 26 april, 2018 – 08:30 till 10:00

Samtidigt som mer och mer av vår mänskliga kommunikation äger rum via sociala medier växer intresset för samtal och möten ansikte mot ansikte kring litteratur och läsning. Författarsamtal och läsecirklar drar stora publiker och medlemmar och många läsare är med i både en och flera läsecirklar. Är det en paradox eller en alldeles självklar längtan efter något livslevande? I Storbritannien har organisationen The Reader startat något av en folkrörelse med högläsningen i centrum. På bibliotek, sjukhus, fängelser och olika sociala mötesplatser träffas läsare och icke-läsare och läser högt för varandra.

Välkommen till denna frukost med Immi Lundin, litteraturvetare och lärare vid Författarskolan vid Lunds universitet där mycket av undervisningen utgörs av textsamtal. Hon har länge intresserat sig för och skrivit om läsecirklar. Immi kommer att reflektera över fenomenet social läsning och berätta om The Reader’s mål och metoder och hur de blåst nytt liv i en till synes gammal och föråldrad umgeängesform. Hur denna organisation av seriösa entusiaster faktiskt skapat något av en högläsningens renässans, som nu snabbt sprider sig till Skandinavien.

Anmäl dig här om du vill ha croissant och kaffe!