Dagbok från Tal El-Zaatar 1975–1976

22 maj 2022, kl: 14:00

Arr: Celanders förlag, Palestinagrupperna & Eva Hammad

Boksläpp: Dagbok från Tal El-Zaatar. En läkares vittnesmål om belägringen och massakern 1975–1976, Celanders förlag

Huvudtexten är en dagbok författad av den palestinske läkaren Youssif Iraki. Han arbetade på palestinska Röda Halvmånens sjukhus i flyktinglägret Tal El-Zaatar före och under belägringen och kriget som lägret utsattes för sommaren 1976. Kristen högermilis anföll lägret som försvarades av invånarna. Tusentals dog och skadades. Den 12 augusti tvingades de överlevande att ge sig av – men de fick inte fri lejd ut.

Youssif Irakis dagbok kompletteras av vittnesmål från tre personer som också levde och arbetade i lägret under den tiden. Sjuksköterskan Ferial Abu-Sweid skriver om sina upplevelser under massakern den 12 augusti, anestesiteknikern Aref Taha om belägringen och den svenska sjuksköterskan Eva Hammad (Ståhl), som drabbades hårt, om sitt liv där.

Program boksläpp

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning med ett speciellt intresse för Mellanöstern, Palestinakonflikten, presenterar boken och intervjuar Youssif Iraki via länk (engelska)., översättaren Joel Igor Hammad Magnusson, förläggaren Henrik Celander och sjuksköterskan Eva Hammad (Ståhl)

Piroger och dryck serveras.

Välkomna!

Allt överskott av denna bok kommer att gå till Shatila barn- och ungdomscentrum.

Bilden är målad av Youssif Iraki